Oprez: Izvođenje JavaScript onemogućeno je u vašem pregledniku ili za ovu web stranicu. Možda nećete moći odgovoriti na sva pitanja u ovom upitniku. Provjerite parametre vašeg preglednika.

Evaluacija rada Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Brodsko-posavske županije

Poštovani/a,
Centar za razvoj Brodsko-posavske županije provodi projekt pod nazivom "Suradnja za uspjeh 3“ koji se sufinancira u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda (ESF).
 
Projektom se planiraju osnažiti kapaciteti Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Brodsko-posavske županije (LPZ BPŽ) kako bi se omogućilo njegovo održivo funkcioniranje te učinkovita provedba Strategije razvolja ljudskih potencijala Brodsko-posavske županije.
 
U okviru projekta provodi se revizija Strategije razvoja ljudskih potencijala Brodsko-posavske županije 2016. - 2020. Kako bi se napravila kvalitetna revizija, u okviru projekta provodi se i evaluacija uspješnosti rada Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Brodsko-posavske županije.
 
U tu svrhu, molimo Vas, odvojite 5 minuta Vašeg vremena da odgovorite na pitanja u anketi koja slijedi vezano za rad LPZ BPŽ-a. 
 
Anketa je anonimna i svi odgovori će biti prikazani agregirano i obrađeno, stoga Vas molimo da istinito i točno popunite anketu.
 
bilo kakve dodatne informacije o evaluaciji SRLJP-a i rada LPZ-a mogu se dobiti putem kontakta: robert.babic@wyg-c.eu 
OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKTNOG PRIJEDLOGA
Molimo Vas, na skali od 1 do 5 gdje je 1 nedovoljno a 5 odlično, kako biste ocjenili rad Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Brodsko-posavske županije?
Molimo Vas odgovorite koliko razumijete svrhu postojanja i rada LPZ BPŽ-a
Osnova LPZ-a je partnerstvo dionika u radu na razvoju ljudskih potencijala. Molimo Vas odgovorite kako Vi ocjenjujete partnerstvo dionika u LPZ-u.
Molimo Vas ocjenite kakav je institucionalni okvir za upravljanje LPZ-om.
Molimo Vas ocjenite Vaš doprinos radu LPZ-a do sada.
Molimo Vas istaknite koji su ključni problemi/ograničenja rada LPZ-a po Vama
Što mislite što bi trebalo napraviti kako bi se rješili navedeni problemi
Koji su po Vama ključni doprinosi/rezultati rada LPZ-a tijekom ovih godina
Želite li i dalje biti član LPZ BPŽ i u narednom razdoblju?