Oprez: Izvođenje JavaScript onemogućeno je u vašem pregledniku ili za ovu web stranicu. Možda nećete moći odgovoriti na sva pitanja u ovom upitniku. Provjerite parametre vašeg preglednika.

Evaluacija provedbe strategije razvoja ljudskih potencijala Brodsko-posavske županije

Poštovani/a,
Centar za razvoj Brodsko-posavske županije provodi projekt pod nazivom "Suradnja za uspjeh 3“ koji se sufinancira u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda (ESF).
 
Projektom se planiraju osnažiti kapaciteti Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Brodsko-posavske županije (LPZ BPŽ) kako bi se omogućilo njegovo održivo funkcioniranje te učinkovita provedba Strategije razvolja ljudskih potencijala Brodsko-posavske županije.
 
U okviru projekta provodi se revizija Strategije razvoja ljudskih potencijala Brodsko-posavske županije 2016. - 2020. Kako bi se napravila kvalitetna revizija, prva aktivnost je prikupljanje podataka o provedenim projektima/programima/mjerama planiranim u okviru Strategije. Molimo Vas u nastavku popunite upitnik sa informacijama o provedenim projektima/programima/mjerama koje su doprinosile/bile su predviđene Strategijom RLJP BPŽ.
 
Projekti/programi/aktivnosti se prijavljuju popunjavanjem obrasca koji se nalazi u nastavku ove stranice. Molim Vas popunite informacije za svaki projekt/program/aktivnost koji ste  proveli i/ili još provodite. Molimo Vas samo da svaki projekt/program/aktivnost prijavite na zasebnom obrascu (ponovite ulazak putem poveznice).
 
Dodatne informacije o evaluaciji SRLJP-a mogu se dobiti putem kontakta: robert.babic@wyg-c.eu 
OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKTNOG PRIJEDLOGA
(Ovo pitanje je obavezno)
Odaberite prioritetnu os kojoj je Vaš projekt/program/aktivnost doprinio:
(Ovo pitanje je obavezno)
Naziv projekta/programa/aktivnosti
(Ovo pitanje je obavezno)
Cilj(evi) projekta/programa/aktivnosti:
(Ovo pitanje je obavezno)
Nositelj projekta/programa/aktivnosti:

Navedite ime institucije, ime i prezime odgovorne osobe.

Partneri i ostali dionici:

Ima li projekt partnere (oni koji će aktivno sudjelovati u provedbi projekta) Tko su (navesti nazive institucija)?

Tko su ostali ključni dionici/suradnici koji trebaju biti uključeni u provedbu projekta (navesti nazive institucija)?
Ciljane skupine i korisnici projekta/programa/aktivnosti:
Navedite jasno sve ciljane skupine/korisnike projekta/programa/aktivnosti.
Lokacija:
Aktivnosti projekta/programa/aktivnosti: 

Molimo Vas navedite koje su glavne aktivnosti ? 

Ukupan proračun:
Izvori financiranja:

Navedite izvore financiranja? 

Postignuti rezultati:
Koji su rezultati postignuti - kvantificirajte koliko je moguće rezultate projekta.
(Ovo pitanje je obavezno)
Kontakt podaci prijavitelja: